• Милан (Стојан) Ранковић
  1914
 • Албанска споменица - Славнко ( Ненад ) Милоса...
 • Албанска споменица - Ђурђе ( Никола ) Милојев...
 • Ђурђе ( Никола ) Милојевић - учесник Великог ...
 • Објава - Ђурђе ( Никола ) Милојевић,учесник В...
 • Ђурђе ( Никола ) Милојевић - Војничка књижица...
 • Ђурђе ( Никола ) Милојевић - Војничка књижица...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - Албанска спомениц...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - учесник Великог р...
  1914
 • Ристић ( Цветко ) Величко - орден за учешће у...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - орден за Отаџбину...
 • Чланска књижица удружења носилаца Албанске сп...

Страна 8 од 203