• Дописница из Baka banje
  1917
 • Садржај дописне карте
  1916
 • Дописна карта Велисава Теофиловића
  1916
 • Објава
 • Уверење
 • Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Васа Теофиловић, слика из ропства
  1917
 • Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Војничка исправа Васе Теофиловић
 • Војничка исправа

Страна 7 од 201