• Коста Шуменковић, учесник Великог рата
 • Алексије Поповић - Бизерта 1916
  1916
 • Вукоман “Мика” Ђорђевић, учесник Великог рата
 • Стојко Јоксимовић - учесник Великог рата
 • Албанска споменица - Чолић Стојадин
 • Драгољуб Љуби Липовац
  1917
 • Потпуковник Настас Живко Стевановић (1871-194...
 • Петар Манојловић
  1917
 • Фотографија Радомира Продановића
 • Албанска споменица
 • Цветко Ивковић село Петка, Пожаревац
 • Чланска легитимација удружења носилаца албанс...

Страна 3 од 203