• Војничка исправа Васе Теофиловић
 • Војничка исправа
 • Демобилизација 18.18.1913.
 • Садржај дописнице из Сенте
  1918
 • Дописница из Сенте
  1918
 • Одговор Црвеног крста из Женеве
  1918
 • Допис Црвеном крсту у Женеву
  1918
 • Албанска споменица
 • Ратна наруквица
 • Браћа Теофиловић
 • 1921-11-23a Ljubomir M. Ćirović - Albanska Sp...
 • Успомена из ропства

Страна 4 од 197