Контакт

САВЕЗ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912 – 1920. ГОДИНЕ

САВЕЗ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ
1912 – 1920. ГОДИНЕ

Адреса

ЦЕНТРАЛНИ ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД, Браће Југовића 19, канц. 241

Телефон

011/334-4721

Е-пошта

albumsecanja@slavnimprecima.rs
sprs1912-1920@open.telekom.rs

Друштвене мреже

Посетите Facebook страницу посвећену Албуму сећања facebook.com/albumsecanja
Посетите Youtube страницу посвећену Албуму сећања youtube.com/channel/UCyO06oGTtsPpWfLuGeLTiGg

Жиро рачун

205-23819-23
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.Београд