• Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Васа Теофиловић, слика из ропства
  1917
 • Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Војничка исправа Васе Теофиловић
 • Војничка исправа
 • Демобилизација 18.18.1913.
 • Садржај дописнице из Сенте
  1918
 • Дописница из Сенте
  1918
 • Одговор Црвеног крста из Женеве
  1918
 • Допис Црвеном крсту у Женеву
  1918

Страна 10 од 203