• Садржај дописне карте
  1916
 • Дописна карта Велисава Теофиловића
  1916
 • Објава
 • Уверење
 • Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Васа Теофиловић, слика из ропства
  1917
 • Садржај дописне карте
  1917
 • Дописна карта из ропства
  1917
 • Војничка исправа Васе Теофиловић
 • Војничка исправа
 • Демобилизација 18.18.1913.

Страна 10 од 204