• Никола М. Обрадовић, учесник Великог рата
 • Дописница - полеђина: Никола М.Обрадовић 1918...
 • Рашковић (Петра) Момир, учесник Великог рата
 • Љубомир Ђуркић, теговац из Трстеника (стоји т...
  1917
 • Илија М.Буквић, учесник Великог рата. Решење ...
 • Илија М.Буквић, учесник Великог рата. Решење ...
 • Пуковник Мирко Костић, учесник Великог рата
 • Ратник Михаилo С. Ирижанин, учесник Великог р...
 • Пуковник Мирко Костић, учесник Великог рата
  1918
 • Милојевић Игњат (1891-1977)
  1918
 • Богдановић С.Живко из Топонице срез Пожаревач...
 • Ђурђе Петровић,учесник Великог рата

Страна 12 од 192