• Ђурђе ( Никола ) Милојевић - Војничка књижица...
 • Ђурђе ( Никола ) Милојевић - Војничка књижица...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - Албанска спомениц...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - учесник Великог р...
  1914
 • Ристић ( Цветко ) Величко - орден за учешће у...
 • Ристић ( Цветко ) Величко - орден за Отаџбину...
 • Чланска књижица удружења носилаца Албанске сп...
 • Легитимација - Рајко С. Марковић из Горње Сип...
 • Албанска споменица - Младен Ђурић из Горње Ом...
 • Мој деда, Младен Ђурић из Горње Омашнице код ...
 • Браћа Теофиловић из Придворице
 • Садржај дописнице из Пожеге
  1918

Page 2 of 197