Правила учешћа

1. Ова правила важе за све учеснике Јавног позива.

1.1. Организатор Јавног позива је Савез потомака ратника Србије 1912–1920. године.

1.2. Јавни позив почиње 19.03.2014. године, а биће завршен 31.12.2018. године.

1.3. Учесником ће се сматрати сваки појединац (Учесник) који постави формулар за пријављивање и скенирани документ на страницу славним-прецима.срб ; постављена фотографија мора бити у резолуцији 400x400 пиксела или већој, максимална величина фајла је 10 мегабајта. Важан услов за учешће у јавном позиву и валидност фотографије која се шаље јесу попуњена сва обавезна поља обухваћена формуларом за пријављивање.

1.4. У изузетним случајевима копије фотографија и докумената могуће је послати Организатору поштом на адресу: Савез потомака ратника Србије 1912–1920. године, ДОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, Браће Југовића 19, канцеларија 241, са назнаком за ( Јавни Позив , Албум сећања 1914–1918. ). У том случају Организатор задржава право избора пристиглих фотографија и постављања у галерији веб портала.

1.5. Фотографије Учесника Јавног позива не смеју повређивати ауторска права других, нити било која права интелектуалне својине и морају бити власништво учесника.

2. Сто фотографија које ће бити штампане и изложене на изложби поводом сто година Првог светског рата, а пристиглих по Јавном позиву, одабраће жири који саставља Организатор. Имена чланова жирија биће објављена на веб страни пројекта.

2.1 Пријављивањем по Јавном позиву, учесници дају сагласност да скениране фотографије могу бити коришћене у истраживачке сврхе од стране историчара и других заинтересованих страна, у комерцијалне и маркетиншке сврхе од стране Организатора без ограничења и без права на потраживање новчане надокнаде од Организатора.