• Фотографија - ДОПИСНИЦА Лука ( Лазар ) МАКСИМ...
  1918
 • Фотографија - дописница Лука ( Лазар ) МАКСИМ...
  1918
 • Фотографија - Лука ( Лазар ) МАКСИМОВИЋ
  1918
 • Фотографија -друга страна , Лука ( Лазар ) М...
  1918
 • Фотографија Живко Тодоровић
  1918
 • Фотографија Живко Тодоровић,болница Солун
  1917
 • Фотографија - Никола Трајковић, редов
  1917
 • fotografija
  1915
 • Kratka istorija Solunskog fronta
 • Савa Павловић из села Јеловика код Аранђеловц...
 • Петроније Петар Димитријевић из Влашке код Мл...
  1917
 • Друга страна фотографије Петронија Димитријев...
  1917

Page 12 of 197