• ЛЕГИТИМАЦИЈА - друга страна
 • ЛЕГИТИМАЦИЈА прва страна
 • Наредба
 • Наредба
 • Наредба
 • Указ, Краљевски орден Југословенске круне - д...
 • Указ, Краљевски орден Белог орла, четври ( I...
 • Указ, Краљевски орден Белог орла - петог ( V ...
 • Указ, Краљевски орден Светог Саве, пети ( V )...
 • ORDRE NATIONAL DE LA LEGION DHONNEURR
 • Диплома, Војна Академија Краљевине Срба Хрват...
 • Албанска Споменица Артиљеријског мајора Борив...

Страна 200 од 201