• Указ о додели Ордена Југословенске круне IV р...
 • Указ носиоца Албанске Споменице
 • Легитимација носиоца Албанске Споменице - дру...
 • Легитимација Удружења носилаца Албанске Споме...
 • Дописна карта послата од куће из села Лиса у ...
  1917
 • Дописна карта послата од куће из села Лиса у ...
  1917
 • Дописна карта послата од куће из села Лиса у ...
  1917
 • Дописна карта послата од куће из села Лиса у ...
  1917
 • Уверење о додели ордена Златне војничке Кара...
  1915
 • Дописна карта послата од куће из села Лиса у ...
  1917
 • Дописна карта послата од куће из села Лиси у ...
  1917
 • Указ златне војничке Карађорђеве звезде са ма...
  1915

Страна 197 од 204