• Уверење Команданта Дивизиона Хаубица, Велики...
 • Светомир (Никодија) Недељковић, учесник Вели...
  1915
 • Обрен Радовић - учесник Првог светског рата
  1915
 • Живота (Милана) Павловић из Грабовца, учесн...
  1916
 • Дописница са фотографијом Милутина Војиновић...
  1916
 • Дописница са фотографијом - Милутин Војинови...
  1916
 • Вијничка исправа
 • Василије С. Мумџић - учесник Великог рата, ...
 • Milic (Sekule) Karadzic, narednik II pesadij...

Страна 197 од 197