• Фотографија Пуковник Светозар М.Пауновић
 • Фотографија Пуковникa Дојчин А.Станковићa - Ц...
  1918
 • Фотографија пуковника Јестровић В.Луке са гру...
  1918
 • Фотографија пуковника Јестровић В.Луке у свеч...
 • Фотографија са ордењем Албанске споменице
 • Фотографија са писмом - За успомену своме ком...
  1918
 • Фотографија са писмом - За успомену своме ком...
  1918
 • Фотографија са писмом - За успомену своме ком...
  1918
 • Фотографија са писмом - За успомену своме ком...
  1918
 • Фотографија са писмом - За успомену своме ком...
  1918
 • Фотографија са писмом, Живорада Радојковића
  1914
 • Фотографија са фронта
  1916

Страна 189 од 196