• Фотографија полеђина , Ратни друг из Солуна -...
  1918
 • Фотографија полеђина са Крфа, Миркo Л. Оташев...
  1917
 • Фотографија полеђина, Милана Станојевића учес...
 • Фотографија полеђина, Потпуковник Живојин Доб...
 • Фотографија полеђина, Ратни друг из Солуна по...
  1917
 • Фотографија прва страна - Љубомир СПАСИЋ, пеш...
 • Фотографија пуковник Светозар М. Пауновић
  1914
 • Фотографија Пуковник Светозар М.Пауновић
 • Фотографија Пуковникa Дојчин А.Станковићa - Ц...
  1918
 • Фотографија пуковника Јестровић В.Луке са гру...
  1918
 • Фотографија пуковника Јестровић В.Луке у свеч...
 • Фотографија са ордењем Албанске споменице

Страна 189 од 197