• Фотографија настала на Корзици - Александар К...
 • Фотографија Никола Малетковић, учесник Првог ...
 • Фотографија пешадијског потпуковника Јестрови...
  1917
 • Фотографија полеђина - Андрија Ракић, учесник...
  1917
 • Фотографија полеђина - Андрија Ракић, учесник...
 • Фотографија полеђина - Живојин Новаковић, уче...
  1917
 • Фотографија полеђина - Живојин Новаковић, уче...
  1917
 • Фотографија полеђина - Живојин Новаковић, уче...
  1917
 • Фотографија полеђина - Јован ( Јованa ) Рапај...
 • Фотографија полеђина - Милoш Станојевић,учесн...
 • Фотографија полеђина - Светислава Марковића, ...
 • Фотографија полеђина , Ратни друг из Солуна -...
  1918

Страна 183 од 192