• Aлбанска споменица - Карпински Михаило, лекар...
 • Писмо старог ратника ВАСИЛИЈЕ МИТРОВИЋ учесни...
 • Албанска споменица - Андрејић ( Војина ) Бог...
 • Vojna Legitimacija
 • Раденко ( Дамњан ) Кривокућа – наредник ...
 • Добросав С. Црноглавац - Ристић
 • Mоj прадедa Стале Радић, учесник Првог светск...
 • Јован Станчић - добровољац, учесник Првог све...
 • Миливоје Ђ Димитријевић
 • Aлбанска споменица - Андрија Бајевић, пешадиј...
 • Владимир Петковић
 • уверење

Страна 17 од 193