• Grupa srpskih oficira u zarobljeništvu u Buga...
  1918
 • Grupni snimak finansijske čete; Simović S.Živ...
 • Identifikaciona pločica Dr. Petra Ilića
  1916
 • Ilija Stevanovic, selo Kijevo,Batocina
 • Ilija Stevanovic, selo Kijevo,Batocina-potpis
 • Invalida - Invalidska knjizica podnarednik Mi...
 • Invalida - Invalidska knjizica podnarednik Mi...
 • Invalida - Invalidska knjizica podnarednik Mi...
 • Invalida - Resenje Kasacionog Suda Kraljevine...
 • Invalida - Uverenje stalne lekarske komisije ...
  1917
 • Izrada fotografija na frontu
  1917
 • jedinica

Страна 14 од 196