• Фотографија Милоша Ц. Дачина, вазд.официра-из...
 • Фотографија Милоша Ц. Дачина, вазд.официра
  1918
 • Фотографија Милинковић (Живан) Милорад први с...
 • Фотографија -Милинковић (Живан) Милорад капл...
 • Фотографија Милoшa Станојевића,учесника Велик...
 • Фотографија Марисава Ј. Симоновића - учесника...
  1918
 • Фотографија Манојла Алексе Марковића, учесник...
 • Фотографија Илија Т. Топалић
  1918
 • Фотографија из Првог светског рата, Тодосије ...
  1914
 • Фотографија из Првог светског рата - СРПСКИ В...
  1914
 • Фотографија из Првог светског рата
  1916
 • Фотографија из логора у Галицији
  1917

Страна 12 од 198