• Фотографија
 • ФОТОГРАФИЈА
 • Фотографија - Српски војник Крф
  1917
 • Фотографија
 • Фотографија Српски официр на венчању
  1918
 • Фотографија, српска војска слави победу
  1918
 • Фотографија, Први светски рат
  1917
 • Фотографија, 1917 српска војска Велики рат
  1917
 • Фотографија, Велики рат
  1917
 • Фотографија - Ускрс у Африци
  1918
 • Фотографија
  1917
 • Албанска Споменица

Страна 195 од 197