• Петар Антонија Павловић из Књажевца,учесник В...
 • Петар Антонија Павловић из Књажевца, учесник ...
 • Албанска споменица - Танасије (Радојко) Чубри...
 • Добривоје ( Прока) Ћукаловић из Власотинца
  1918
 • Прока М. Ћукаловић и Син Добривоје Ћукаловић ...
  1917
 • Фотографија Баљ Спасоја
 • Албанска споменица Никола П. Џингалашевић - у...
 • Сликa из Великог рата
 • Браћа у Великом рату
 • Коста (Јован) Спасић-учесник Великог рата
  1917
 • Албанска споменица - Коста (Јован) Спасић - у...
 • Танасије Милојевић - учесник Великог рата

Страна 190 од 197