• Фотографија - ЖИВОЈИН МИЛОВАНОВИЋ, учесник Пр...
 • Фотографија - Живојина Поповића,мог претка (д...
  1918
 • Фотографија - Живота Станоја Ђурђевић,земљора...
 • Фотографија - Здравко Васковић, учесник Велик...
  1918
 • Фотографија - Илија Илић (Поп Тоне, Боровце) ...
 • Фотографија - Илија Поповић, учесник Првог св...
 • Фотографија - Јаков Јевтов Додеровић из Маров...
  1918
 • Фотографија - Јеврема Маринковића болничара, ...
 • Фотографија - Јевто Суботић, учесник Првог св...
 • Фотографија - Јован (Јована) Рапaјић, припадн...
 • Фотографија - Јован Сурдановић, учесник Првог...
 • Фотографија - Јовица Јеврема Антонијевић - уч...

Страна 176 од 197