• Албанска споменица - Милић П.Ђорђевић учесник...
 • Албанска споменица - Милорад С.Матијевић, уче...
 • Потврда - Албанска споменица, Јовица Јеврема ...
 • Фотографија - Јовица Јеврема Антонијевић - уч...
 • Fotografija Radomira Đorđevića, borca vojske ...
 • Живорадова батерија
  1914
 • Живорадово писмо на полеђини фотографије
  1914
 • Живорад на извадку из фотографије
  1914
 • Живорад са сабљом
  1918
 • Фотографија - Алексић В. Милорад, учесник Прв...
 • Marko Ivković
  1918
 • Фотографија - Здравко Васковић, учесник Велик...
  1918

Страна 135 од 192