• Потврда за носиоце Албанске Споменице
 • Поручник Павле М. Јовановић
  1917
 • Орден Светог Саве трећег реда
  1914
 • Грана са одликовањима поручника Милосава Ј.Ан...
  1918
 • Грана са одликовањима поручника Милосава Ј.Ан...
  1918
 • Pismo iz zarobljeništva prababi Leposavi kada...
  1917
 • Војничка књижица, трећа страна
  1914
 • Војничка књижица, друга страна
  1914
 • Војничка књижица
  1914
 • Указ о додели Ордена Југословенске круне IV р...
 • Указ носиоца Албанске Споменице
 • Легитимација носиоца Албанске Споменице - дру...

Страница 185 из 192